پیکر تراشی (روش انجام + هزینه ها)

پیکر تراشی یکی از بهترین و سریع ترین روش های کاهش وزن و شکل دهی اندام می باشد که امروزه در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی,پیشرفت بسیار زیادی داشته است و از این رو خانم ها و آقایان اقدام به انجام این کار می کنند.نام پیکر تراشی در ابتدا از روی مجسمه سازی و کارهای […]