نقاهت جراحی پلاستیک و مراحل بعد از عمل

دوره نقاهت جراحی پلاستیک

پروسه های جراحی پلاستیک معمولا انتخابی هستند، اما برای همین پروسه های انتخابی هم باید راهنمایی پزشک را به طور کامل در نظر بگیرید. اگر بیماری در این مورد به دستورات پزشک عمل نکند، اتفاقاتی مثل عفونت های مختلف در قسمت باز شدگی پوست، و همچنین ورم هایی اتفاق می افتد. علاوه بر آن، بیماران […]